ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Αρχική εικόνα του ασθενή. Οι μύλες είναι κατεστραμμένες, αλλά οι ρίζες των δοντιών είναι σε καλή κατάσταση.

Έγιναν ενδοοδοντικές θεραπείες. Στις ρίζες των δοντιών τοποθετήθηκαν άξονες και έγιναν ανασυστάσεις των δοντιών. Επίσης, έγινε ουλοπλαστική για την αποκατάσταση της γραμμής του χαμόγελου.

Κατασκευάστηκε μεταλλικός σκελετός από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο του κ. Παπαγεωργίου.

Η τελική αποκατάσταση στο στόμα του ασθενή ( μεταλλοκεραμική γέφυρα).