Εμφράξεις ρητίνης στους δύο κεντρικούς τομείς ( σφραγίσματα).

  • Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με δύο μεγάλες βλάβες από τερηδόνα στους δύο κεντρικούς τομείς.

  •  Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν με σύνθετη ρητίνη σε μία μόνο επίσκεψη του ασθενή στο ιατρείο.