Μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας (άνω και κάτω βιτάλιο).

  • Η αρχική εικόνα του ασθενή ήταν με πολλές ελλείψεις δοντιών πίσω και παλιές εμφράξεις και τερηδόνα στα πρόσθια.

  • Κατασκευάστηκε ακίνητη γέφυρα στα πρόσθια της επάνω και δύο στεφάνες στα κάτω.

  • Οι σύνδεσμοι ακριβείας σταθεροποιούν τις μερικές οδοντοστοιχίες ( βιτάλιο) πάνω στα δόντια, χωρίς να κουνιούνται.