Μεταλλοακρυλική γέφυρα

  •  Η ασθενής ήρθε με παλιές κακότεχνες γέφυρες οι οποίες έπρεπε να αντικατασταθούν.

  • Διορθώσαμε  τα στηρίγματα και τα δόντια στην άνω γνάθο. Η αποκατάσταση στην κάτω γνάθο θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.

  •  Κατασκευάστηκε μεταλλοακρυλική γέφυρα στην άνω γνάθο.