Ολική αποκατάσταση του στόματος. Ολική οδοντοστοιχία επάνω και μερική οδοντοστοιχία με ακίνητη γέφυρα κάτω.

  •  Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο νιώθοντας έντονο πόνο. Η εικόνα και η υγιεινή του στόματός του ήταν σε κακή κατάσταση.

  •  Τα ούλα του αιμορραγούσαν, είχε κακότεχνες γέφυρες και σε κάποια σημεία είχε υπερπλασίες στα ούλα του.

  •  Στην άνω γνάθο αφαιρέθηκαν όλα τα δόντια, οι γέφυρες και οι υπερπλασίες των ούλων.

  •  Στην κάτω γνάθο έγινε ορθοδοντική μετακίνηση των πρόσθιων δοντιών με το σύστημα FASTBRACES. Το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε σε μόλις 30 μέρες.

  •  Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε μεταλλοκεραμική γέφυρα επάνω στην οποία κουμπώνει ο σκελετός της μερικής οδοντοστοιχίας.

  •  Τέλος, στην άνω γνάθο τοποθετήθηκε ολική οδοντοστοιχία.