Ολοκεραμικές στεφάνες

  • Αρχική εικόνα της ασθενούς. Η ασθενής δεν ήταν ευχαριστημένη με την εικόνα του χαμόγελού της. Είχε παλιές εμφράξεις και κάποια δόντια είχαν μικροσπασίματα.

  • Αποφασίσαμε να κάνουμε ολοκεραμικές στεφάνες (θήκες) στα επάνω οχτώ πρόσθια δόντια.

  • Αφού τροχίστηκαν τα δόντια, κατασκευάσαμε προσωρινές θήκες. Η κατασκευή των προσωρινών έγινε μετά από διαγνωστικό κέρωμα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο του κ. Παπαγεωργίου.

  • Τοποθέτηση μόνιμων στεφάνων στο στόμα της ασθενούς.

  • Η ασθενής ένα χρόνο μετά.