ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.

  • Η ασθενής είχε δύο παλιές εμφράξεις στους δύο κεντρικούς τομείς λόγω κατάγματος. Τα δόντια  τροχίστηκαν ελάχιστα προστομιακά.

  • Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν όψεις αστρίου στους δύο κεντρικούς τομείς.