15 Χρόνια

Εμπειρίας

2,500

Ασθενείς

145 Έκτακτα

Περιστατικά

3,700 ώρες

Θεραπείας